Prosent

2022-06-02T14:32:59+02:00

Elevene får samtale rundt prosent og vurdere ulike tilbud. Vi introduserer dobbel tallinje som et verktøy for å løse og forstå prosentoppgaver.

Prosent2022-06-02T14:32:59+02:00

Problemløsning

2022-05-25T09:48:19+02:00

Elevene blir bevisstgjort på ulike strategier rund problemløsning, og hvordan disse kan brukes. Vi bruker konkreter og jobber praktisk.

Problemløsning2022-05-25T09:48:19+02:00

Kurstilbud

2021-04-15T13:20:22+02:00

NYHET! Har du eller din bedrift et ønske om kurs?

Kurstilbud2021-04-15T13:20:22+02:00

Viten på hjul

2021-01-22T10:54:15+01:00

Agder. Vitensenteret pakker bilen og tar med ulike undervisningsprogram til din skole.

Viten på hjul2021-01-22T10:54:15+01:00

Tittel

Go to Top