super:bit

2019-10-03T13:35:48+02:00

I 2020 kommer nye læreplaner der programmering inngår som et nytt element i flere fag. Vitensenterforeningen, en felles forening for landets 10 regionale vitensentre, koordinerer nå flere prosjekter for å bistå lærere og elever i møtet med nye læreplanmål.

super:bit2019-10-03T13:35:48+02:00