Bestas skattekiste

Uforskende naturfag for barnehage

Det står en låst kiste i rommet. Klarer barna å finne riktig kode og åpne kista? Barna får utforske Bestas mystiske skattekiste med ulike eksperimenter.

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til følgene

  • At barna opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
  • At personalet skal gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger samt delta i samtaler om det de har erfart og opplevd

Varighet: 90 min

Mer informasjon:

Periode: skoleåret
For- og etterarbeid sendes til de som booker formidlingsprogram
Kontaktinformasjon:

Tel: 37 00 67 67

Flere undervisningsopplegg $