Opening hours for the season: 09-15:00

Den store kråkebolleinvasjonen!

[diec_event_page date_format="j. F" time_format="H:i" google_link="off" show_venue="off" venue_phone="off" venue_weburl="off" show_name="off" organizer_phone="off" organizer_email="off" organizer_weburl="off" show_price="off" show_category="off" show_weburl="off" googlemap="off" show_data_one_line="off" admin_label="Events time and date" _builder_version="4.20.2" _module_preset="default" duration_font="|600|||||||" duration_font_size="24px" custom_padding="0.5rem||||false|false" hover_enabled="0" custom_css_main_element="text-transform: capitalize;" global_colors_info="{}" sticky_enabled="0"][/diec_event_page]
Vi kjører nok en gang et spennende foredrag for alle som ønsker. Her er det muligheter til å lære om havet vårt.
Denne måneden er det Kjell Magnus Norderhaug som kommer på besøk til senteret.
Kjell Magnus er forsker innen kystøkosystemer og spesielt tareskogsøkologi. Han har ledet nasjonale og internasjonale forsknings- og miljøovervåkningsprosjekter, og er selv dykker med førstehåndserfaring om det han studerer. Han har lang erfaring med å kommunisere forskning fra et økosystemperspektiv til forvaltning, samfunn og i utdanningssammenheng, og nå kommer han til oss for å snakke om kråkebolleinvasjonen langs Norges kyst!

ACF Type: text

Bestill plass

Arrangør:
[diec_event_page show_date="off" date_format="F j," show_time="off" time_format="h:i" google_link="off" show_venue="off" venue_phone="off" venue_weburl="off" show_name="off" organizer_phone="off" organizer_email="off" organizer_weburl="off" show_price="off" show_weburl="off" googlemap="off" show_data_one_line="off" admin_label="Events category (location)" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" duration_font="|600|||||||" custom_css_main_element="text-transform: capitalize;||pointer-events: none;||font-weight: 400;||color: black;" global_colors_info="{}"][/diec_event_page]

ACF Type: text

Pris: Gratis

ACF Type: taxonomy

Alder: Passer for voksne

ACF Type: taxonomy

Grupper: Drop-in

ACF Type: text

Varighet: 60 min

ACF Type: wysiwyg

Mer informasjon:

Hvorfor kommer horder av kråkeboller innover kysten vår, og beiter ned all tareskogen? Allerede på 1970- tallet etterlot kråkebollene seg en marin ørken i midt- og Nord-Norge. Har vi noe å frykte fremover?
Vi anbefaler alle å ta turen til Besøkssenteret for å lære mer om havet denne dagen. Her kan dere lytte å lære, men det åpnes også for spørsmål og samtale. Vi stiller med enkel servering. Kom, kom! Ta med en venn.

Flere aktiviteter $

[decm_event_display event_selection="related_event" cutoff_ongoing_events="cut_start_date_reached" show_end_date="off" show_venue="off" show_name="off" show_price="off" show_category="off" show_weburl="off" show_icon_label="label" show_recurring_events="off" columns="4" view_more_text="Les mer" align="center" show_colon="on" image_aspect_ratio="1/1" button_align="on" _builder_version="4.19.4" _module_preset="default" title_level="h4" custom_view_more="on" view_more_icon="$||divi||400" view_more_icon_color="gcid-6b646962-cc79-4eb2-96bc-0ca2a4b2860d" view_more_on_hover="off" view_more_alignment="left" view_more_custom_margin="15px|0px|auto|auto|false|false" view_more_custom_padding="|||0px|false|false" border_radii_thumbnail_border="on|10px|10px|10px|10px" global_colors_info="{%22gcid-6b646962-cc79-4eb2-96bc-0ca2a4b2860d%22:%91%22view_more_icon_color%22%93}"][/decm_event_display]