Kulturlandskap på Spornes

9. May 17:00 - 19:00

Arrangør:
Besøkssenter Raet

Varighet
2 timer

Alder
Passer for alle

Pris
GRATIS

Grupper
Drop-in

Guidet tur i Spornes kulturlandskap

Bli med nasjonalparkforvalter på guidet tur.

Rullesteinsstranda på Spornes er et markant og karakteristisk landskapselement med sine tydelige terrasser dannet i forbindelse med siste istid. Spornesstranda utgjør en liten bit av den store endemorenen fra siste istid som omtales raet, og utgjør en stor del av kulturhistorie i området.

Møtested: Spornes p-plass
Antall timer: 2
Lengde på tur: 3 km
Guide: Jenny Gulbrandsen
Turen er egnet for alle. Husk godt fottøy!

Mer informasjon:

  • Oppmøte Spornes P-plass
  • Turlengde 3 km
  • Guide: Jenny Gulbrandsen
Kontaktinformasjon

post@besokssenterraet.no

Tel: 37 00 67 68 eller 919 15 519

Flere aktiviteter $