Hyttebygging i natur- og klimakrise

16. August 12:00 - 12:50

Arrangør:

Arendalsuka:

Må vi ofre hyttebyggingen på natur- og klimakrisens alter?

Flere norske kommuner har satt av enorme areal til hyttebygging. Midt i klima- og naturkrise er det på tide å stoppe opp og spørre seg om vi kan fortsette slik eller om det er på tide å tenke annerledes når det gjelder arealbruk. Vi gir deg de lokale eksemplene som viser at det er mulig å tenke nytt når det gjelder hytteutbygging. Hva skal til for å tørre å trå veien først?

Agder fylkeskommune, Åseral kommune og Distriktssenteret inviterer til foredrag og debatt hvor veien bør gå. Hvordan får man til en omstilling mot fremtidens bærekraftige hytteliv? Hva tenker lokalpolitikerne i Agder om hvilke grep som kan gjøres for å få til en utvikling av hytteområder som tar mer hensyn til arealbruk og klima? Og hvilke muligheter kan ligge i det?

Arrangører: Agder Fylkeskommune, Åseral kommune og Distriktssentret
Sted: Vitensenteret Amfi

Les mer

Mer informasjon:

Kontaktinformasjon:

booking@vitensor.no

Tel: 37 00 67 67