Helseteknologi

17. August 11:00 - 12:00

Arrangør:

Arendalsuka:

Innføringa av helseteknologi: Hvordan omsette festtaler og ambisjoner til omstillinger i praksis?

Målet med innføring av helseteknologi er at det kan gi «store gevinster i form av spart tid, unngåtte kostnader og økt kvalitet for tjenestemottaker, pårørende og ansatte» (Helsedirektoratet).

Intensjonen og ambisjonen er god, alle er enige om at vi må bli bedre på å innføre helseteknologi – men vi har foreløpig ikke lykkes i praksis. Denne trenden må snus dersom vi skal opprettholde velferdssamfunnet og skape den nødvendige omstillingen i tjenesten for å møte fremtidens behov.

Arrangører: SensCom AS, Norway Health Tech, OneMed AS og Roche AS
Sted: Vitensenteret utstilling

Les mer

Mer informasjon:

Kontaktinformasjon:

booking@vitensor.no

Tel: 37 00 67 67