Demokratisk utfordring

16. August 10:00 - 13:00

Arrangør:

Arendalsuka:

Demokratisk utfordring – skapar digitalt utanforskap eit B-lag?

For ti år sidan handla digital deltaking om å kunne søke på ei offentleg teneste, betale ein rekning eller gjennomføre ein prosess. Klarte du ikkje det, så hadde du alternativ eller andre måtar å løyse problemet på. I dag gjennomsyrer digitalisering det meste. Den digitale kvardagen er overalt og ofte har du ikkje gode moglegheiter for gjennomføring. Av og til er du avhengig av andre, ofte inn mot tenester som involverer helseopplysningar og kontoopplysningar, også for sensitive saker med personopplysningar.

Er vi kome dit at det er eit demokratisk problem at folk fell utanfor digitalt? Er det blitt eit hinder for å delta i samfunnet? Regjeringa har no lagt fram ein handlingsplan for auka digital inkludering.

Arrangør: Digitaliseringsdirektoratet
Sted: Vitensenteret utstilling

Les mer

Mer informasjon:

Kontaktinformasjon:

booking@vitensor.no

Tel: 37 00 67 67