Datadrevet samfunn?

16. August 14:00 - 15:00

Arrangør:

Arendalsuka:

På vei til det datadrevne samfunn: Hva er status i Norge, hva skjer i EU, hvilken rolle spiller KI?

«Data er den nye oljen» – uttrykker visjonene om en datadrevet fremtid. Med nasjonale initiativ som regjeringens digitaliseringsstrategi og stortingsmeldingen om datadrevet økonomi og innovasjon, skulle Norge ta steget inn i det datadrevne samfunn. Digitaliseringsdirektoratet vurderer likevel status for offentlig sektors utnyttelse av data som mindre god, og ekspertgruppen for deling av industridata mener vi bare er i startgropen. Stortinget ønsker framdrift og har nylig behandlet tiltak for å forbedre datadeling. I mellomtiden har EU vært en pådriver for datapolitikk, og med sin datastrategi fra 2020, og flere nye forordninger er på trappene. Det siste året vært preget av globale gjennombrudd for kunstig intelligens, som krever mye data. Det gir store muligheter, men innebærer også utfordringer, som vi må unngå. Da må vi gjøre vurderinger og balansere hensyn. La oss start debatten!

Vi vil diskutere hvordan Europa prioriterer data og KI og spørre om Norge er godt nok samkjørt med europeiske tiltak for å realisere et ansvarlig og bærekraftig datadrevet Europa. Her inkluderer vi alt fra regulering, forskning og ambisiøse prosjekter som de europeiske “data spacene”. Kanskje det mangler tiltak i den europeiske tilnærmingen som vi må sørge for her i Norge?

Innledninger ved Ellen Strålberg, Teknologirådet, og Heather Broomfield, UiO og Digdir
Paneldebatten ledes av Rose van der Hilst-Ytreland, Digdir.

Arrangør: Digdir og Teknologirådet
Sted: Vitensenteret utstilling

Les mer

 

Mer informasjon:

Kontaktinformasjon:

booking@vitensor.no

Tel: 37 00 67 67