Karbonfangst i prosessindustri

14. August 14:00 - 15:00

Arrangør:

Arendalsuka:

Hvordan realisere karbonfangst i prosessindustri?

Industrielle aktører planlegger, piloterer og gjennomfører karbonfangst- og lagringsprosjekter. Flere trenger å komme i gang for å redusere utslipp raskt. Teknologien er tilgjengelig, men politiske virkemidler er utilstrekkelig for å realisere fullskalaprosjekter. Olje- og energidepartementet utreder nå virkemiddelapparatet for å tilrettelegge for karbonfangst på avfallsforbrenning og i industrien.

Arrangør: Bellona
Sted: Vitensenteret Utstilling

Les mer

Mer informasjon:

Kontaktinformasjon:

booking@vitensor.no

Tel: 37 00 67 67