Naturfag i orgelet

Publisert: 02-06-2016 - 00:00

Nylig fikk både 5.og 6.klasse ved St. Franciskus skole være med i Trefoldigetskirken da organist Tim Harry Blomberg og Vitensenteret ved Dag Bomann inviterte til et litt annerledes kirkebesøk.